Megkezdődtek a 2018-2019 tanévre a jelentkezések


Jelentkezni 2018 január 30-tól minden második héten kedden lehet.
A bővebb tájékoztatóra kattintva küldhetitek el online jelentkezéseteket

Érettségi 1, vagy 2 év alatt

Képzésünk sajátosságai

Az 1 és a 2 éves érettségi képzéseinken elektronikus tanulás lehetőséget kapnak hallgatóink, így biztosan sikeresen le tudnak vizsgázni.

 

Digitális képzéseink célja a hagyományos középiskolai képzésből kimaradók érettségihez juttatása. Azok számára jött létre, akiknek már behozhatatlan hátrányt jelent a munkaerő-piaci érvényesülésben az érettségi bizonyítvány hiánya.

A videók formájában nyújtott új képzési forma könnyebb lehetőségeket teremt sok fiatal és felnőtt ember számára, főleg azoknak, akik már régebben ültek iskolapadban.

Lehetőséget ad a tanulás helyének és idejének megválasztására, mindenki akkor tanul, amikor azt gondolja, hogy fog az esze, teljesen mindegy, hogy a nap melyik szakában ül le tanulni a hallgató.

A lehető legfontosabb, hogy nem kell napi kapcsolattartásban lenni az iskolával és a pedagógusokkal, mert videó formájában közvetített tananyagot használhatnak a hallgatóink, így sokkal többet tanulhatnak az órákból, hiszen a videókon azokat a feladatokat is tudják értelmezni, amelyeket a tanórák alatt nem értettek vagy nem figyeltek oda az órák alatt. Egészen egyszerűen kötetlenebb kapcsolattartásra és információ átadásra van lehetőségük a hallgatóknak.

Ebben a módszerben a személyes jelenlét és az iskola együttesen jelen van, így nincs az, hogy a hallgató nem tud jelen lenni az órákon, mert a munkahelye miatt nem tud elszabadulni vagy épp jelen van az oktatásokon, de nem tudja értelmezni a tananyagot.

A képzés célja azonban mindenképpen az, hogy a Közoktatási törvény által megengedett legrövidebb idő alatt biztosítson lehetőséget a középszintű érettségi megszerzésére olyan felnőttek számára, akiknek szinte behozhatatlan hátrányt jelent a munkaerő piaci versenyben, a munkahelyek megtartásában és a munkahelyek megteremtésében. Ma már kötelezően elvárt az érettségi ahhoz, hogy boldogulni tudjunk a munkaerőpiacon.Felnőtt fejjel már sokan azt gondolják, hogy nehézkesen fog menni a tanulás, de higgyék el ez nem igaz! Éppen ezért találtuk ki azt a lehetőséget, hogy a hallgatónak  havonta 1szer kötelezzük csak a jelenléti oktatáson való részvételt, tehát havonta 1 alkalommal, hiszen videós segítséget kap, ami által otthon kényelmesen és nyugodtan, a nap bármely szakában tud tanulni.

Természetesen vannak olyan hallgatóink is, akik szükségesnek tartják a heti oktatást, mert otthon nem tudnak tanulni. Nekik is van lehetőségük heti 1-2 alkalommal részt venni a jelenléti oktatásainkon. A beiratkozott tanulók hozzáférnek a hetente megtartott óráink videóihoz, és minden tantárgyból egy olyan szaktanári segédanyaghoz, amit szintén az élő órák keretein belül dolgoznak ki a hallgatóink, pedagógus segítségével.

Tehát nem csak videók formájában adjuk a tananyagot, hanem írásos formában is így a 2 oktatási forma kiegészíti egymást.

Tehát ezzel a 2 módszerrel a tanulás mindenképpen sikeres lesz!

Összegezzük a lehetőségeidet!

- Beiratkozol

Tanáraink tapasztalt pedagógusok, akik sokéves gyakorlattal segítik a tanulni vágyókat, és hivatásuknak tekintik a felnőttoktatást.

- Havonta 1szer kötelező csak a jelenléti oktatás

A  jelenléti órák minden héten, hétfőtől – szombatig, osztályoktól függően vannak

- Minden héten szinte minden nap tartunk jelenléti oktatást

- Írásos formában megkapod az órai anyagokat

Pedagógusaink a megtartott órákon kívül, lehetőség szerint, elektronikus formában is rögzítik a hallgatóknak a tantárgyi anyagokat, értelemszerűen.

- Videók formájában megkapod az órai anyagokat

Videóra felvett tananyagok segítségével profi módon tudsz tanulni, mert a videókon rögzítve vannak azok a feladatok is, amiket a diákok menet közben kérdeznek a pedagógusoktól.

A tanuláshoz egyéb, papír alapú tankönyvek használatára nincs szükség, nincs vásárlási költség és utánajárási nehézség.

Amit be kell szerezniük a hallgatóknak: Történelem és Földrajz atlasz, illetve a Négyjegyű függvénytáblázat, számológép.

Digitális Középiskolánkban a következő tantárgyakat tanítjuk: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, földrajz, informatika, biológia, fizika, kémia, művészetek, etika.

Rendszeres heti órarendünkkel azokat a hallgatóinkat kívánjuk segíteni, akik otthon egyedül nem tudják elsajátítani a tananyagot, vagy csak egy-egy bizonyos tantárgyat nem tudnak egyedül áttanulmányozni.

Érettségi vizsgáról:

Az érettségi vizsga a középiskolát lezáró és egyetemi továbbtanulásra képesítő vizsga.  Bár sok felnőttnek ez nem lényeges momentum, mert mára már az emberek többsége a munkahelyteremtése és megtartása miatt végzi el az érettségit.

Legalább öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és azok közül négy kötelezően előírt:

Magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv

Az ötödik vizsgatárgyat az érettségire jelentkező választhatja meg. Azon tantárgyak közül lehet választani, amelyekből az iskola helyi tanterve szerinti kötelezettségeknek eleget tett a jelentkező. A tanterv szerinti tanulmányi kötelezettségeknek eleget lehet tenni osztályozóvizsgák letételével is.  

Az érettségire jelentkező diák maga döntheti el, hogy mely tantárgyakból kíván középszinten és melyekből emelt szinten vizsgázni, függetlenül attól, hogy az adott tárgyat milyen szinten tanulta. Tanulói jogviszony alatt – egy adott tantárgyból – egyszer lehet középszinten, illetve szintemelő vizsgával egyszer emelt szinten vizsgázni.

Évente két időszakban tehető érettségi vizsga.

A tavaszi vizsgaidőszakban az írásbeli vizsgákat májusban, a szóbeli vizsgákat pedig júniusban tartják. Erre a vizsgaidőszakra az összes középiskolában és az Oktatási Hivatalban is lehet vizsgára jelentkezni február 15-ig.

Az őszi vizsgaidőszakban az írásbeli vizsgákat októberben, a szóbeli vizsgákat pedig novemberben tartják. Az október-novemberi vizsga-időszakra csak az Oktatási Hivatalban és egyes meghatározott iskolákban, az úgynevezett kijelölt középiskolákban lehet jelentkezni szeptember 5-ig. Az őszi időszakos vizsgán csak szintemelő, pótló vagy javító vizsgát lehet tenni.

Ha középiskolás vagy, csak a saját iskoládban jelentkezhetsz érettségire és a vizsgát is ott teszed le (a jogszabály szerint: amíg egy iskolával tanulói jogviszonyban áll a diák, addig csak abban az iskolában jelentkezhet érettségi vizsgára).

 

Üdvözlettel: Vizsgaház Vezetősége

Elérhetőségeink


Tel.: 0620/ 280-4900

E-mail: vizsgahaz@gmail.com

Érettségi 1 – 2 év alatt!

Kímélje meg magát attól, hogy munkáltatója az érettségi bizonyítványhoz kösse a munkahelye megtartását, előzze meg ezt a problémát, és még ma iratkozzon be az 1, vagy a 2 éves érettségi képzésünkre.
1, vagy 2 évet még a munkáltatók is meghagynak arra, hogy megszerezzék a munkavállalók az érettségi bizonyítványt, de több ideje, sajnos nincs!
Figyeljen, arra hogy ne a szeptemberi iskolai rohamban iratkozzon be, mert nem biztosított a szabad férőhelyek száma.
Legyen az elsők között, hogy munkáltatója már igazán biztosan tudhassa, azt hogy Ön mindent megtesz azért, hogy megtartsa munkahelyét.
Az 1 és 2 éves érettségi képzéseinket 98%-os arányban végzik el hallgatóink!

Ne hagyja a döntést az utolsó pillanatra, mert szeptemberben nagyon gyorsan betelnek a férőhelyek!!